FinYou - Finansier jou drome / Finance your Dreams

Koop nou, betaal later - Buy now, pay later

Klik vir finansiering

Afrikaans:

Finansiering is nou beskikbaar vir daardie items wat u voorheen gedink het buite bereik mag wees, as gevolg van bekostigbaarheid. Vir hierdie rede het ons met FinYou 'n vennootskap aangegaan om ons kliente te help met vinnige, maklike finansiering.

U is self in beheer van die termyn wat die finansiering beloop, en kan kies vanaf 6 tot 60 maande. 'n Persoonlike rentekoers sal bepaal word gebaseer op u persoonlike kredietprofiel. Rentekoerse beloop gemiddeld tussen 8% en 22 per annum.

Om vir finansiering aansoek te doen, moet die volgende FinYou vereistes nagekom word:

 • Ouer as 18 jaar
 • 3 Maande se bank state (laaste 3 maande)
 • Bewys van adres
 • Kopie van ID
 • Getekende kopie van aansoek vorm

Let asb. op dat items wat op promosie is, sal teen normale koste geprys word vir finansieringsdoeleindes en nie die promosionele prys nie.

Die Proses:

 1. Besoek ons webblad en besluit op die produk of produkte wat u wil laat finansier, laai hulle in jou trollie.
 2. Wanneer jy jou trollie uitteken, kies "FinYou Financing" as 'n opsie.
 3. Ons sal vir u 'n formele kwotasie bymekaarsit wat in die proses ook deurgegee sal word aan FinYou.
 4. Deur die "FinYou Financing" opsie te kies, word u verwys na die beveiligte FinYou webblad, waar u gelei sal word om die aansoek asook stawende dokumentasie deur te gee aan FinYou, soos hier bo uiteengesit.
 5. Sodra die finansiering goedgekeur is deur FinYou, kontak ons u en stuur ons die produkte aan u soos ooreengekom.

Hulpbronne:

 

Klik vir finansiering

English:

Finance is now available for those items that you previously thought were out of reach due to affordability. For this reason we have partnered with FinYou in order to provide our customers with fast, easy finance.

You are in control of your payment plan and can select various options from 6 and 60 months for repayment. A personal interest rate will be calculated based on your personal credit profile. Interest range on average range from between 8% and 22% per annum.

To apply for finance, you will need the following:

 • Older than 18 years
 • 3 Months bank statements (last 3 months)
 • Proof of address
 • Copy of ID
 • Signed application form

Please note that normal prices will be quoted on application for finance and not promotional prices.

The Process:

 1. Visit our shop and put a cart together for the items which need to be financed.
 2. When you checkout your card, select FinYou Financing.
 3. We will provide you with a formal quote that will also be sent through to FinYou.
 4. Selecting the FinYou Financing option at checkout will direct you to the secured FinYou web page, where you submit your application for finance (we can provide assistance) and also provide the required documentation as set out above.
 5. Once finance has been approved through FinYou, we will contact you and courier the products.

Resources:


*Deur die skakel hierbo te klik, sal jy verwys word na 'n beveiligde FinYou web tuiste, buite Beyond Marksman. Enige prys wat daar na verwys word is slegs 'n indikasie en sal verpersoonlik word, gebasseer op die klient se krediet rekord en die bank se eie krediet en prys polisse. FinYou is 'n verlenings  applikasie platvorm en nie 'n krediet of finansiele diens verskaffer nie.
*By clicking the above link, you will be redirected to a secure FinYou application page. Prices that are show there are purely indicative and are subject to a customers personal credit profile as well as the banks own lending, credit and pricing policies. FinYou is a loan applications gateway and is not a credit provider or financial services provider.